Chị Thùy – Bắc Giang

Tôi rất cám ơn vì may mắn được một người bạn giới thiệu. Tôi mới dùng có 3 ngày là đã giảm hẳn. Bây giờ thấy tự tin lên nhiều rồi. Ông xã tôi đã rất ngạc nhiên vì hiệu quả của thuốc komil…

Read More