Chị Quỳnh – Quảng Ninh

Sáng ngủ dậy tôi thường thấy trong miệng có mùi rất khó chịu và tôi đã mua một hộp về dùng và thấy đã khỏi hẳn. Cảm ơn Komil đã cho tôi hơi thở thơm mát 🙂