Chị Đương – Sóc Trăng. Phone: 0915 823 98x

Tôi đã tìm được niềm vui cuộc sống khi hết hôi miệng, Tôi là cô giáo dạy trẻ, mỗi khi học sinh lên trả bài đứng gần đều cảm thấy mùi hôi miệng của tôi mỗi khi bị tôi quát thẳng vào mặt. Tôi rất ngượng. Nói thật nhiều khi tôi muốn tự tử vì cái bệnh này. Nhưng sau khi dùng Komil. Tôi đã khỏi hoàn toàn hôi miệng. Xin cảm ơn nhà thuốc đã giúp tôi khỏi bệnh.

78 2 co ngot 1 Chị Đương   Sóc Trăng. Phone: 0915 823 98x

Chị Đương – Sóc Trăng. Phone: 0915 823 98x