Chị Diệu – Sài Gòn. Phone: 0978 119 23x

Tôi mới dùng một lọ mà thấy giảm đi rất nhiều rồi, hiệu quả không tưởng, ngay cả bản thân tôi còn bỡ ngở, cảm ơn Komil nhiều. Tôi cảm thấy cuộc sống năng động hơn nhờ tự tin giao tiếp mọi người, gần gũi họ hơn.

1c00750e aacb 44c4 8fbe 02fd76f493c4 Chị Diệu   Sài Gòn. Phone: 0978 119 23x

Chị Diệu – Sài Gòn. Phone: 0978 119 23x