Anh Hải – Hòa Bình. Phone: 0902 546 88x

Cảm ơn thuốc Komil rất nhiều, tôi đã khỏi hết mùi hôi miệng và bây giờ tôi thấy rất tự tin khi đi gặp khách hàng. Tôi cũng đã giới thiệu cho mấy người bạn và họ cũng đã khỏi. Họ cảm ơn tôi rất nhiều.

 

Anh Hải – Hòa Bình. Phone: 0902 546 88x